Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Erica

Sidor: [1] 2 ... 426
1
Teknik / SV: Är min pump 3-fas eller 1-fas?
« skrivet: juni 01, 2023, 21:29:23:23  »
Citera
Nya installationer i Norge har nog samma som oss nu.
Vet inte om de även konverterar befintliga bestånd, men det måste vara en svårt uppgift, och dyr.

Tyvärr är det inte så enkelt. Bygger du i ett område som har det äldre systemet så får du ju hålla dig till det om det handlar om någon enstaka villa eller liknande. Alla som är anslutna till samma transformator (nätstation) måste ha samma system, annars kan det inte fungera. Men bygger man ett helt nytt område så kan man ju planera allt för modern standard. En omläggning måste ske för ett område minst så stort som en transformator försörjer med lågspänning på en gång. Kostnaderna blir någorlunda måttliga för de som bor där eftersom man oftast kan använda samma installationer med lite omkopplingar i elcentralen. Villor har oftast inte så många trefasapparater och rena motorer går, vad det gäller mindre motorer, oftast att koppla om. Men visst kommer en del apparater att behöva bytas ut. För nätägaren kommer kostnad för att byta transformatorer, reläskydd m.m. Sedan är det ju ett jätteproblem att en ev. omlöggning måste ske på en gång för ett visst område och det blir svårt. Folk kan ju inte vara utan ström i flera dagar medan arbete pågår.

Att det gamla norska systemet skulle vara säkrare p.g.a. lägre spänning stämmer inte riktigt. Som det gamla norska systemet är byggt riskerar du att t.ex. ett elfel i en grannfastighet kan sprida sig till de omgivande som är anslutna till samma transformator. Det har förekommit dödsfall p.g.a. detta i Norge. Fenomenet beror på att transformatorerna i detta system inte har jordning i transformatorn.

2
Teknik / SV: Är min pump 3-fas eller 1-fas?
« skrivet: maj 31, 2023, 00:18:53:53  »
Om man med säkerhet endast menar risk för elchock så blir ju risken mindre med lägre spänning. Samma nivå som i USA ungefär. Men å andra sidan ökar risken för brand p.g.a. misskontakt eller kortslutning eftersom man får högre strömmar att hantera. Så man minskar en riskfaktor och ökar en annan. Sverige hade ju förr nät som var 220/127 V, alltså ungefär som i Norge fast med framdragen neutral eller nolledare som den kallades förr.

Isolermaterial m.m. har ju förbättrats med åren och jordfelsbrytare har ökat säkerhet ett ordentligt steg till. Med ett korrekt utfört system så är vår spänningsnivå på 400/230 V inte något problem. Men Norge har väl historiska skäl till att ha kvar vad man har - det är kostsamt att lägga om ett helt lands elsystem. Sverige hade tidigare 380/220 V men när EU ville harmonisera systemen i Europa valda man 400/230, vilket alltså ger 230 V i vägguttagen i stället för 220 V. I Storbritannien fick man sänka i stället, från 240 V till 230 V. Skillnaderna är så pass små att folk inte behövde köpa nya elapparater..

3
Teknik / SV: Är min pump 3-fas eller 1-fas?
« skrivet: maj 29, 2023, 13:09:58:58  »
så skall den matas med 230 V trefas, alltså 230 V mellan fas och fas. Sådana nät förekommer normalt inte i allmän distribution i Sverige

Det var konstigt ? jag har haft 3 hus där samtliga elelement matades med denna spänning i Sverige

Om du har trefasgrupp till dina elelement så kan du antingen ha 400 V element och koppla dem fas till fas (D-koppling) eller så har du 230 V element och kopplar dem fas-neutral. Båda delarna fungerar. Däremot skall du aldrig i samma trefasgrupp ha båda typerna blandat.  När man anger spänning på trefas så anger man huvudspänningen, alltså spänningen fas-fas. Standard i Sverige är 400 V huvudspänning och 230 V fasspänning (fas - neutral). I Norge så har du på de flesta håll 230 V fas-fas, alltså ett trefasnät med 230 V huvudspänning. Ett element gjort för 400 V går ej att koppla in på ett sådant nät (ja det går inte sönder men det ger bara en tredjedel av sin effekt), 230 V element kopplas i det norska systemet fas-fas och fungerar helt ok. Eftersom man i det norska systemet inte har någon neutralledare så kan du aldrig ansluta någonting mellan fas och neutral där. Nackdelen med det norska systemet var tydlig när man hade smältsäkringar, det fodrades två för varje lamp- eller vägguttagsgrupp och missade någon det vid arbete och bara tog ur en säkring så fanns det fortfarande spänning kvar i t.ex. ett uttag. Smältsäkringar ("proppar") finns ju kvar i mängder av installationer och är fullt tillåtna, men numera byggs det nästan alltid med dvärgbrytare, även kallade automatsäkringar. Då har man i det norska systemet tvåpoliga sådana, vilket gör att båda faserna bryts samtidigt och den extra riskfaktorn jag nämnde är borta.

Men det norska systemet har en annan avgörande nackdel: lägre systemspänning betyder grövre ledningsareor och/eller ger större förluster i systemet.

4
Teknik / SV: Är min pump 3-fas eller 1-fas?
« skrivet: maj 29, 2023, 01:23:01:01  »
Märkskylten anger helt klart att det är en trefasmotor. Den kan sedan kopplas i Y eller D och om den kopplas i Y så skall den drivas med 400 V trefas, då gäller det lägre av de två amperetalen. Om den kopplas i D (triangelkoppling) så skall den matas med 230 V trefas, alltså 230 V mellan fas och fas. Sådana nät förekommer normalt inte i allmän distribution i Sverige men används allmänt i Norge, dock inte överallt i Norge. Körs den i D-koppling gäller det högre av de två strömvärdena. Enda sättet som motorn kan köras med enfas matning är om den kompletteras med en kondensator. Observera att en sådan konvertering till enfasdrift sänker effekten den kan avge, då är det ju inte säkert att den orkar driva pumpen.

Skall du koppla på någon slags frekvensstyrning blir det ändå lite knepigare eftersom det finns olika slags omriktare: sådana som har trefas både in och ut och sådana som har t.ex. enfas in och ändå trefas ut, ofta då den "norska" varianten av trefas med 230 V fas-fas.

Observera risken för oönskad utlösning av jordfelsbrytare om du kopplar in en frekvensomriktare. Det finns omriktare gjorda för att köras mot jordfelsbrytare, men de kostar en del extra. För de flesta omriktare av industrityp anges det att de inte skall köras mot jordfelsbrytare. Det kan fungera helt visst men står det så i manualen går det ju inte att reklamera om det inte fungerar. Obs att jordfelsbrytare är ett absolut krav för elutrustningar till pooler både av uppenbara säkerhetskrav och enligt gällande starkströmsföreskrifter.

5
Vatten och kemi / SV: Pissgult vatten ??
« skrivet: maj 26, 2023, 00:54:53:53  »
Det är möjligen inte så att höga vattenflöden i trakten eller förhöjda vattennivåer gjort att ni fått in humusämnen i vattnet ? Vi råkade ut för detta på vår förra brunn. En sommar med ovanligt mycket nederbörd så blev plötsligt vårt klara finna vatten från brunnen gulaktigt och vattenanalys visade på humusförekomst. Det gick inte att åtgärda, vi fick göra en helt ny brunn, djupborrad denna gång.

6
Vatten och kemi / SV: Mjölkigt vatten & stigande ph värde
« skrivet: maj 16, 2023, 21:09:44:44  »
Brun/svart kan mycket väl vara en blandning av järn och mangan. Ofta förekommer båda två ihop i brunnsvatten, speciellt i djupborrade brunnar. Om du dammsuger och slammet snabbt kommer tillbaka igen kan det vara så att slammets partiklar är för små för att fastna i filtret utan går rakt igenom (kan man ofta se vid inloppsmunstyckena i så fall). Då finns det två vägar att gå: 1. dammsuga till avlopp ("waste") så att vattnet går direkt i avlopp. Nackdelen är att man snabbt förlorar vatten så man får vara snabb för att inte förbruka för mycket vatten och kanske göra så att pumpen suger luft. 2. tillsätta flockningsmedel som klumpar ihop de fina partiklarna till större som verkligen fastnar i filtret.

7
Vatten och kemi / SV: Mjölkigt vatten & stigande ph värde
« skrivet: maj 16, 2023, 13:41:52:52  »
Mjölkigt vatten är ju typiskt fär kalkutfällning men det finns alger som kan ge liknande.  Järnutfällning brukar bli brun-grön. Mangan i större mängd blir svart och kletigt. Allt detta kan finnas i ett brunnsvatten. Vill du veta precis hur ditt vatten är så ta ett vattenprov och skicka in på analys (jag menar brunnsvattnet, inte själva poolvattnet) så vet du förutsättningarna. Kalkutfällning sker främst vid högre pH-värden.

8
Teknik / SV: Isaver vs industrivarvtalsregulator
« skrivet: maj 08, 2023, 10:40:27:27  »
Det finns två problem här: de här regulatorerna fungerar inte till poolpumpar av normal storlek. den ena har en maxström på 0.5 A, vilket ger en teoretisk max effekt på 115 W vid 230 V, i praktiken en klart lägre effekt eftersom effektfaktorn alltid är < 1 för alla asynkronmotorer. Den andra regulatorn sägs kunna klara 300 W. De allra flesta poolpumpar ligger på högre efffekter än så - endast de allra minsta pumparna kan gå att använda mot dessa regulatorer. Den första produkten är bara avsedd för typ badrumsfläktar.

Båda regulatorerna verkar vara dimmers, reglerar spänningen och inte frekvensen. Detta är ett mindre bra sätt att reglera motorer med undantag av de allra minsta. De kan inte jämföras med en frekvensregulator.

 För det andra nämns inte så vitt jag kan se jordfelsbrytare i någon av specifikationerna. Om det nu är dimmers är nog den problematiken mindre än om de vore riktiga frekvensregulatorer. De senare har ofta en rad i instruktionerna att de inte bör köras mot jordfelsbrytare. Det kan gå bra, men eftersom skrivningen finns där kan man inte reklamera produkten om det inte fungerar (om man får upprepade felaktiga utlösningar av jordfelsbrytaren). Jordfelsbrytare är ett absolut bestämmelsekrav för alla poolinstallationer.

9
SpaForum / SV: Oklart fel på värmare..hjälp någon?
« skrivet: maj 08, 2023, 00:21:24:24  »
Värmaren drar så pass mycket ström att om du fått misskontakt i en reläkontakt eller någon dålig lödning på kretskortet så är det sannolikt att det blivit så pass varmt att du borde se skador med blotta ögat. Det är ju inte säkert - ett avbrott kan ju komma plötsligt - men oftast handlar det om en misskontakt som snabbt förvärras och där då värme utvecklas i felpunkten.  Huruvida det aktuella reläet slår till eller inte går kanske också att se med ögat om det inte är monterat på något sätt som hindrar insyn.

10
Markpooler. / SV: Luft i silen?
« skrivet: maj 06, 2023, 15:25:00:00  »
Citera
Hade en kollega som köpte en pump i annat land då den var billigare där , dock var den för 60 hz o inte 50 hz, så när han körde den i sverige tappa den effekt !

Ja en asynkronmotors varvtal styrs av frekvensen. Om du kör en 60 Hz pump på 50 Hz så minskar varvtalet ungefär till 83 % av det pumpen är konstruerad för. Trycket sjunker med kvadraten på detta värde, alltså till ca 69 %. Flödet sjunker proportionellt alltså till ca 83 %. Effekten på pumpen sjunker med tredje potens av varvtalsminskningen och blir alltså ca 57 %, förutsatt linjär karakteristik på rör m.m. Samma pump kanske även säljs i en variant för 50 Hz men har då ett lite annat pumphjul som är avpassat för detta.

Sidor: [1] 2 ... 426
Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan